تبلیغات
خرید فیلم جدید : خرید کارتون ::دریا سی دی

خرید کارتون های قدیمی

ردیفگروهنام محصولقیمت پستی
1خرید کارتون قدیمیبابا لنگ دراز6000
2خرید کارتون قدیمیبلفی و لی لی بیت3000
3خرید کارتون قدیمیبچه های مدرسه والت2000
4خرید کارتون قدیمیحنا دختری در مزرعه4000
5خرید کارتون قدیمیمهاجران35000
6خرید کارتون قدیمیتام و جری30000
7خرید کارتون قدیمیبل و سباستین2000
8خرید کارتون قدیمیزی زی گولو1200
9خرید کارتون قدیمیتام سایر2000
10خرید کارتون قدیمیمیتی کومان2000
11خرید کارتون قدیمیگوریل انگوری30000
12خرید کارتون قدیمیخرید کارتون کماندار نوجوان3000
13خرید کارتون قدیمیخرید کارتون کوتلاس1200
14خرید کارتون قدیمیپت پستچی1200
15خرید کارتون قدیمیافسانه سه برادر3000
16خرید کارتون قدیمیخرید کارتون قدیمی پیتر و دوستان2000
17خرید کارتون قدیمیپسر مبتکر1200
18خرید کارتون قدیمیخرید کارتون قدیمی لاک پشت های نینجا2000
19خرید کارتون قدیمیخرید کارتون پینگو1200
20خرید کارتون قدیمیلوک خوش شانس3000
21خرید کارتون قدیمیماجراهای اوگی و سوسکها2000
22خرید کارتون قدیمیمگ مگ و دوستان2000
23خرید کارتون قدیمیخاله ریزه1200
24خرید کارتون قدیمیکارتون قدیمی گامبا4000
25خرید کارتون قدیمیخرید پستی گلچین 28 کارتون4000
26خرید کارتون قدیمیخرید پستی گلچین 28 کارتون4000
27خرید کارتون قدیمیچاق و لاغر2000
28خرید کارتون قدیمییوگی و دوستان1200
29خرید کارتون قدیمیسفید برفی1200
30خرید کارتون قدیمیپلنگ صورتی3000
31خرید کارتون قدیمیمورچه و مورچه خوار1200
32خرید کارتون قدیمیسندباد4000
33خرید کارتون قدیمیپسر کوهستان4000
34خرید کارتون قدیمیملوان زبل4000
35خرید کارتون قدیمیخرید پرین2000
36خرید کارتون قدیمیجوجه اردک زشت4000
37خرید کارتون قدیمیخرید کارتون بامزی1200
38خرید کارتون قدیمیپت و مت1200

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 شهریور 1389    | توسط: ehsan raha    | طبقه بندی: خرید کارتون قدیمی، خرید کارتون،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

خرید کارتون قدیمی


خرید کارتونهای قدیمی با قیمت ارزان


خرید کارتون قدیمی بلفی و لی لی بیت در 3 دی وی دی  3000 تومان پرداخت در محل بلفی و لی لی بیت
                                                                                                                                  
                                                                                                                                     

خرید کارتون قدیمی پرین در 2 دی وی دی 2000 تومان پرداخت در محل کارتون قدیمی
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                              

خرید کارتون قدیمی جوجه اردک زشت در 4 دی وی دی 3500 تومان  پرداخت 

در محلجوجه اردک زشتخرید کارتون قدیمی بامزی در 1 دی وی دی 1000 تومان  پرداخت 

در محل خرید 

اینترنتی کارتون های قدیمی


خرید کارتون قدیمی پت ومت در 1 دی وی دی 1000 تومان  پرداخت 

در محل مت و 

مت


خرید کارتون قدیمی معاون کلانتر در 2 دی وی دی 2000 تومان  پرداخت 

در محل خرید معاون

 کلانتر 2 معاون خرید کارتون قدیمی معوان کلانترخرید کارتون قدیمی زنان کوچک در 6 دی وی دی 5000 تومان  پرداخت 

در محلخرید کارتون زنان کوچک                                                                                                                                 


خرید کارتون قدیمی بارباباپا در 1 دی وی دی 1000 تومان  پرداخت 

در محلخرید کارتون قدیمی بارباباپا ارباباپا  اربابابا خرید سی دی کارتون قدیمی - خرید دی وی دی کارتون قدیمی                                                                                                                             خرید کارتون قدیمی تام سایر در 2 دی وی دی 2000 تومان  پرداخت 

در محل خرید کارتون قدیمی ماجرای های تام سایر


خرید کارتون قدیمی میشکا ومشکا در 1 دی وی دی 1000 تومان پرداخت 

در محل خرید کارتون قدیمی میشکا و مشکا


خرید کارتون قدیمی پینوکیو در 7 دی وی دی 6000 تومان پرداخت 

در محل خرید 

کارتون های قدیمی خرید پینوکیو
                                                                                                                    


خرید کارتون قدیمی پسر شجاع در 3 دی وی دی 3000 تومان پرداخت 

در محل خرید کارتون قدیمی پسر شجاع خرید کارتون های قدیی خرید دی وی دی 

پسر شجاع فروش خرید پستی کارتون پسر شجاع


خرید کارتون قدیمی سرند پیتی در 1 دی وی دی 1000 تومان پرداخت 

در محل 


خرید کارتون قدیمی دهکده حیوانات در 4 دی وی دی 3500 تومان پرداخت 

در محلخرید کارتون دهکده حیوانات

                                                                                                            

خرید کارتون قدیمی چوبین در 2 دی وی دی 2000 تومان پرداخت 

در محل خرید کارتون چوبین خرید چوبین کارتن چوبین فروش چوبین چوبین دوبله                                                                                                                        


خرید کارتون قدیمی آنشرلی در 9 دی وی دی 7000 تومان پرداخت 

در محل خرید کارتون قدیمی آن شرلی با مو های قرمز خرید کارتن قدیمی 

کارتون دوبله آنشرلی


خرید کارتون قدیمی دو قلوهای افسانه ای در 3 دی وی دی 3000 تومان پرداخت 

در محلکارتون دو قلو های افسانه ای برای خرید


خرید کارتون قدیمی گربه سگ در 6 دی وی دی 5000 تومان پرداخت 

در محل خرید کارتونگربه سگ dog cat


خرید کارتون قدیمی هاکل برفین در 4 دی وی دی 3500 تومان   پرداخت 

در محل کارتون قدیمی
                                                                                                        
                                                                                                                                        
خرید کارتون قدیمی میگ میگ در 2 دی وی دی 2000 تومان پرداخت 

در محل خرید کارتون Mig Mig


خرید کارتون قدیمی گوریل انگوری در 3 دی وی دی 3000 تومان پرداخت 

در محلخرید کارتون گوریل انگوریل

                                                                                                                                   خرید کارتون قدیمی جیمبو در 1 دی وی دی 1000 تومان پرداخت 

در محل خرید کارتون جیمبو - فروش کارتون جیمبو


خرید کارتون قدیمی بچه های کوه آلپ در 8 دی وی دی 6500 تومان پرداخت 

در محلخرید کارتون بچه های کوه 

آلپ                                                                                                                                                           


خرید کارتون قدیمی رام کال در 9 دی وی دی 7000 تومان پرداخت 

در محل خرید رام کال


خرید کارتون قدیمی ممول در 4 دی وی دی 3500 تومان پرداخت 

در محل کارتون ممول


خرید کارتون قدیمی میتی کومان در 2 دی وی دی 2000 تومان پرداخت 

در محل خرید کارتون میتی کومان


خرید کارتون قدیمی دختری به نام نل در 4 دی وی دی 3500 تومان پرداخت 

در محلدختری به نام نل


خرید کارتون قدیمی خانواده دکتر ارنست در 7 دی وی دی 6000 تومان پرداخت 

در محل


خرید کارتون قدیمی خونه مادر بزرگه در 3 دی وی دی 3000 تومان پرداخت 

در محلخانه ماربزگه - خونه مادر بزگه خرید خونه مادر بزرگه


خرید کارتون قدیمی خاله ریزه و قاشق سحرآمیزدر 1 دی وی دی 1000 تومان   پرداخت 

در محلخرید کارتون قدیمی خاله ریزه


خرید سریال تلویزیونی تا به تا(زی زی گو لو)  در 1 دی وی دی 1000 تومان پرداخت 

در محلخرید کارتون قصه های تا به تا ( 

زی زی گولو )


خرید کارتون قدیمی چاق و لاغر در 2 دی وی دی 2000 تومان پرداخت 

در محل خرید 

مجموعخ های عروسکی خرید چاق و لاغر عروسکی خرید دی وی دی چاق و لاغر


خرید کارتون قدیمی شنل قرمزی در 1 دی وی دی 1000 تومان پرداخت 

در محل خرید کارتون قدیمی شنل قرمزی


خرید کارتون قدیمی سفید برفی در 1 دی وی دی 1000 تومان پرداخت 

در محل 


خرید کارتون قدیمی مورچه ومورچه خوار در 1 دی وی دی 1000 تومان پرداخت 

در محل 

                                                                                                                                                            
خرید کارتون قدیمی پلنگ صورتی در 3 دی وی دی 3000 تومان پرداخت 

در محلخرید کارتون پلنگ صورتی


خرید کارتون قدیمی سند باد در 4 دی وی دی 3500 تومان پرداخت 

در محل خرید سنباد


خرید کارتون قدیمی پسر کوهستان در 4 دی وی دی 3500 تومان پرداخت 

در محلخرید کارتون قدیمی پسر گوهستان


خرید کارتون قدیمی ملوان زبل در 4 دی وی دی 3500 تومان پرداخت 

در محل خرید کارتون به یا ماندنی ملوان زبل


خرید کارتون قدیمی گالیور در 6 دی وی دی 5000 تومان پرداخت 

در محل 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 مرداد 1389    | توسط: ehsan raha    | طبقه بندی: خرید کارتون قدیمی، خرید کارتون،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

فیلم غیر منتظره

خرید فیلم سینمایی غیر منتظره-ارجینال جوانه پویاکارگردان : محمدهادی کریمی

بازیگران : هانیه توسلی، شهاب حسینی، سودابه بیضایی، مهرداد ضیایی، سیاوش حکمت شعار و دانیال عبادی

دیگر عوامل و توضیحات بیشتر:

فیلمنامه : محمدهادی کریمی

مدیر فیلمبرداری : علی اصغر رفیعی جم

طراح چهره پردازی : عبدالله اسکندری

تدوین : حسن ایوبی

مدیر تولید : علی واجد سمیعی

صدابردار : محمد شیوندی

صداگذاری : محمود سماک باشی


خلاصه داستان : داستان فیلم درباره سرگذشت یک مانکن است که در زندگی دچار مشکل می شود. یادداشت : « غیرمنتظره » اولین ساخته سینمایی محمدهادی کریمی است که پیش از این به عنوان فیلمنامه نویس نزدیک به یک دهه در سینمای ایران فعالیت می کرد.


دانیال عبادی و هانیه توسلی در نمایی از فیلم 
غیره منتظره

دانیال عبادی و هانیه توسلی در نمایی از فیلم غیره منتظره

دانیال عبادی در نمایی از فیلم غیره منتظره

دانیال عبادی در نمایی از فیلم غیره منتظره

دانیال عبادی در نمایی از فیلم غیره منتظره


برای دیدن عکسهای فیلم غیر منتظره به ادامه مطلب مراجعه کنید


قیمت:1800 تومان


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 تیر 1389    | توسط: ehsan raha    | طبقه بندی: خرید فیلم سینمایی غیر منتظره، خرید فیلم ایرانی، خرید فیلم جدید،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

مستند زندگی با ببرها

خرید فیلم مستند  زندگی با ببرها(دوبله و پخش از شرکت جوانه پویا) ارجینال

این مستند به بررسی زندگی ببرهای آفریقای جنوبی میپردازد ...


http://ssl.javaneh.com/Images/Products/Prd000898DR.jpg


قیمت:1800 تومان( ارجینال)


پرداخت در محل

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 تیر 1389    | توسط: ehsan raha    | طبقه بندی: خرید فیلم مستند زندگی با ببرها، خرید فیلم جدید،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

خرید فیلم کمدی دختر میلیونر

خرید فیلم کمدی دختر میلیونر(ارجینال)


نام فیلم : دختر میلیونر

نام کارگردان فیلم : اکبر خامین

سبک فیلم : اجتماعی, کمدی

حجم فیلم : 540 MB

کیفیت فیلم : VCDRip – خوب

فرمت :avi

خلاصه داستان: داستان دختری است که با مرگ پدرش صاحب ثروت میلیونی می گردد . پسر عموی دختر میلیونر در صدد تصاحب ثروت وی می باشد اما بر اثر یک اتفاق او با دو نفر آشنا می شود و …


قیمت: 1800 تومان(ارجینال)پرداخت 

در محل

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 خرداد 1389    | توسط: ehsan raha    | طبقه بندی: خرید فیلم کمدی دختر میلیونر، خرید فیلم ایرانی، خرید فیلم جدید،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

فرار از زندان دوبله فارسی prison break

خرید تمامی فصلهای سریال فرار از زندان دوبله فارسی prison break (دوبله جوانه پویا)
در22 دی وی دی


Michael Scofield تمام تلاش خود را می کند تا به زندان راه یابد. برادر وی که متهم به قتل شده است و در آستانه اعدام قرار دارد کاملا بی گناه است و Michael با به کار گرفتن حیله های مختلف سعی در وارد شدن به زندان و نجات برادرش دارد.
شما از همان قسمت اول به صورت کامل شگفت زده می شوید و با ایده های جالبی که در سریال بکار رفته است که حتی فکرش را نمی کردید مواجه می شوید.
این سریال از سال 2005 در شبکه Fox تهییه و پخش شد و از همون قسمت های اول محبوبیت خودش رو بین مخاطبین تمام جهان بدست آورد. این سربال هنوز هم در حال پخش است و فصل 3 اون هم اکنون در حال پخش می باشد. در ضمن این سریال رنک 9.1 از سایت IMDB گرفته!!


 


قهرمان داستان "مایکل" خودش یک کاری می کنه که عمداً بیفته زندان. بله خودشو عمداً می فرسته زندان تا بتونه برادر بیگناه خودشو نجات بده!

بقیه در ادامه مطلب

قیمت:28000 تومان دوبله فارسی(ارجینال)شامل 22 دی وی دی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 اردیبهشت 1389    | توسط: ehsan raha    | طبقه بندی: خرید سریال فرار از زندان دوبله فارسی prison break، خرید سریال، خرید فیلم جدید،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

شیرهای شبهای افریقا

خرید مستند شیرهای شبهای افریقا(دوبله جوانه پویا)ارجینال

این مستند زندگی شیرهای آفریقایی را در شب مورد مطالعه قرار می دهد. در این مستند بیش از دو جین شیر که شب هنگام به دنبال شکارهای مختلف در جنگل ها و بیشه ها هستند مورد بررسی قرار می گیرد ...

محصول : آمریکا
کارگردان : کارول هاگز
فیلم مستند شیرهای شبهای افریقا

  Format No of
Disk
قیمت(تومان)

DVD 1 18,00
قیمت:1800 تومان(ارجینال)
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 اردیبهشت 1389    | توسط: ehsan raha    | طبقه بندی: خرید فیلم مستند شیرهای شبهای افریقا، خرید فیلم جدید،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

فیلم شکاف

خرید فیلم ایرانی شکاف(ارجینال جوانه پویا)


كارگردان :كیانوش اسلامی

بازیگران:امیر حسن رضای سودابه بیضایی علیرضا ثانی فرد محمد رضا هدایتی مریم كاویانی كیانوش گرامی ضیا همایونی گیتا شیخی

مدت :97 دقیقهداستان در مورد زن و شوهری است که اختلاف و درگیری زیاد باعث جدایی آنها از یکدیگر شده است. یک دزد خطرناک در نقش راننده آژانس زن را فریب داده و پولهای وی را می دزدد و با آگاهی از شرایط آن دو شروع به اخاذی از آن ها می کند ...

قیمت:1800 تومان(ارجینال)

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 اردیبهشت 1389    | توسط: ehsan raha    | طبقه بندی: خرید فیلم ایرانی شکاف، خرید فیلم ایرانی، خرید فیلم جدید،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

پاندای کونگ فوکار2

خرید کارتون پاندای کونگ فوکار2(اسرارپنج جنگجوی خشمگین)
دوبله شرکت جوانه پویا


http://www.ruzaneh.mihanblog.comدر این انیمیشن که ادامه پاندای کونگ فو کار است، پو نقش یک استاد مسلم کونگ فو را ایفا می کند که به پرورش و آموزش فنون رزمی کونگ فو به یک سری بچه خرگوش می پردازد که ماجرای آنرا می توانید در این انیمیشن کوتاه مشاهده کنید. پو بعد از مبارزه اش با تای لونگ به بازگویی اسرار پنج فن معروف کونگ فو می پردازد. او در اینجا در جایگاه یک استاد کونگ فو قرار دارد که به تعلیم شاگردانش مشغول می شود. پو به دانش آموزانش می آموزد که چگونه مبارزه کنند و آنها را با تکنیک های رزمی و صفات یک کونگ فو کار یعنی اطمینان، شکیبایی، شجاعت و … آشنا می سازد.
هر یک از دروسش روایتی است از 5 استاد معروفی که پایه گذار فنونی در کونگ فو بودند یعنی ببر، مار، لک لک ، آخوندک و میمون. دانش آموزان به چگونگی اجرای فنون و پیدایش آن از سوی این 5 استاد آشنا می شوند و یاد می گیرند که چگونه با دشمنانشان همانند آنها به مبارزه بپردازند و …

http://www.ruzaneh.mihanblog.com


قیمت:1800تومان


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 بهمن 1388    | توسط: ehsan raha    | طبقه بندی: خرید کارتون، خرید کارتون جدید،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

سریال آشپز باشی

سریال سر آشپز

در این سریال پرویز پرستویی نقش اكبر، سرآشپز رستوران را بازی می‌كند و فاطمه معتمدآریا نقش مینو ، همسر اكبر را به عهده دارد كه مدیر رستوران است. اكبر و مینو 4 فرزند دارند ؛ مهراوه شریفی‌نیا (سارا) ، ملیكا شریفی‌نیا(شیرین) ، محمدرضا غفاری (سعید) و علی طباطبایی(فرهاد).

هوشنگ حریرچیان، بازیگر پیشكسوت و اصفهانی را حتما علاقه‌مندان سینما به یاد دارند، چون نمی‌توان بازی خوب او را در فیلم‌های گاهی به آسمان نگاه كن و فرش باد هر دو ساخته كمال تبریزی - را بسادگی فراموش كرد. حریرچیان در سریال آشپزباشی نقش آقاجون یعنی پدر اكبر را بازی می‌كند.

از دیگر بازیگرانی كه قرار است روایتگر ماجراهای سریال آشپزباشی باشند، می‌توان به ملیحه نیكجومند (خانوم جون)، فرهاد اصلانی(هومن)، افسانه چهره آزاد(اكرم)، مهرداد ضیایی(منوچهر)، شبنم مقدمی(سمیرا)، منوچهر آذری(جوادی)، كاظم بلوچی (كیومرث) و... اشاره كرد.

فیلمنامه اولیه آشپزباشی را امیرعباس ترابی و امیر حسین جهدوست نوشته‌اند و اصغر عبداللهی آن را بازنویسی كرده است. این سریال داستان زن و شوهری به نام اكبر و میناست كه كار رستوران‌داری را با كمك هم از یك زیر پله آغاز می‌كنند. بتدریج كار آنها رونق می‌گیرد، اما درست زمان اوج كار و فعالیت، اختلافی كوچك بین اكبر و مینا به دعوایی بزرگ تبدیل می‌شود.اكبر و مینا 2 دختر و 2 پسر دارند، اما آنها هم نمی‌توانند به دعوای پدر و مادر پایان دهند....

جواد نوروزبیگی، تهیه‌كننده سریال آشپزباشی در گفتگو با خبرنگار «جام‌جم» در پاسخ به این پرسش كه آیا اختلاف اكبر و مینا از زمانی شروع، می‌شود كه بین آنها رقابت آغاز می‌شود، گفت: رقابت كاری هم می‌تواند موثر باشد، اما آنچه در این سریال به آن توجه شده است، امنیت و خودخواهی است؛ یعنی زمانی كه زن و شوهر توانایی‌ها و زحمات خود را به رخ همدیگر می‌كشند و هر كدام دیگری را نادیده می‌گیرند. نوروزبیگی معتقد است سریال آشپزباشی به نوعی یكی از مشكلات مهم جامعه و خانواده‌های امروزی را به تصویر می‌كشد؛ جروبحث‌های كوچك بین زن و شوهرها كه كم‌كم با دامن زدن به حواشی به مساله‌ای بزرگ تبدیل می‌شود و گاهی بنیان خانواده را از هم می‌پاشد.

نوروز بیگی درباره فضای سریال و ساختار آن افزود: آشپزباشی فضایی مفرح دارد اما كمدی مطلق نیست بلكه موقعیت‌های طنز در آن وجود دارد كه برای بیننده بسیار جذاب خواهد بود.

تهیه كننده آشپزباشی بر این باور است كه این سریال می‌تواند مخاطبان زیادی پیدا كند، وی برای اثبات ادعای خود گفت: حدود یك سال و نیم برای ساخت این سریال وقت گذاشتیم. داستان سریال جذاب است، بهترین بازیگران در آن ایفای نقش می‌كنند و محمدرضا هنرمند كارگردان آن است؛ كارگردانی كه سریال زیر تیغ او را مردم پیگیری می‌كردند و آن رادوست داشتند.

نوروزبیگی تاكید می‌كند،هر چه فضا و داستان زیر تیغ تلخ و سیاه بود، اما داستان آشپزباشی در یك فضای شاد و مفرح روایت می‌شود.

این تهیه كننده درباره اتفاقاتی كه بینندگان آشپزباشی در قسمت اول آن شاهد خواهند بود، گفت: قسمت اول با رستوران آغاز می‌شود و بیشتر شخصیت‌هایی كه تا پایان سریال حضور دارند به مخاطبان معرفی خواهند شد.

موسیقی سریال آشپزباشی را امین هنرمند، پسر كارگردان ساخته است.پسر 28 ساله هنرمند كه اكنون با پدر همكاری می‌كند، لیسانس موسیقی را از دانشگاه تهران گرفته و بعد از آن به كانادا رفته است تا درس موسیقی را درآنجا پیگیری كند.او هنوز هم در تورنتو نزد استادان بزرگ موسیقی در حال تحصیل است. طراحی گریم آشپزباشی را عبدالله اسكندری انجام داده و تصویربرداری و نورپردازی آن را مسعود كرانی به عهده داشته است.امیر رضا پور عباس هم آن را تدوین كرده و مشكین مهرگان هم مدیر هنری آن بوده است.

نوشته شده در تاریخ جمعه 23 بهمن 1388    | توسط: ehsan raha    | طبقه بندی: خرید سریال، خرید فیلم جدید،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^